חברי הועדה: ניר ברטל, אלי הוך, אירית עציון, מיכל חכמון