ההתנדבות מהווה אפשרות עבור הפרט להיות אזרח מעורב ומשפיע בקהילה, הן בהיותו מתנדב בעצמו והן כמשפיע על הרחבת תופעת ההתנדבות בחברה.

יחידת ההתנדבות הינה מרכז מקצועי לניהול תחום ההתנדבות ברשות המקומית, העוסקת בגיוס, הכשרה, והפעלה של מתנדבים, ייזום פרויקטים התנדבותיים, מתן ליווי ותמיכה מקצועית, יצירת שיתופי פעולה, למען חיזוק הקהילה בה אנו חיים.