ישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובנייה בנושא אזור התעסוקה מיום שלישי ה-10.12.19