מהנדס/הנדסאי
מהנדס/הנדסאי
Browser not supported
מצהיר בזאת כי אני בעל ידע וניסיון מתאים בתחום תכנון ופיקוח על עבודות של מערכות אספקת מי שתיה, ביוב וניקוז מי גשם. כמו כן, אני מצהיר כי אתכנן ואפקח בפועל (פיקוח עליון לפחות) על המערכות הללו ואשגיח על כך שיבנו לפי התכנון ובהתאמה וחלטת לתכנית המאושרת ואלווה את הפרויקט עד לקבלת טופס 4