מהנדס/הנדסאי
מהנדס/הנדסאי
1. אני מקבל עליי את האחריות כמתכנן המערכות הבאות (אנא סמן/י)
1. אני מקבל עליי את האחריות כמתכנן המערכות הבאות (אנא סמן/י)
2. תכנון המערכות בוצע על ידי ברמה מקצועית ובהתאם לפירוט
2. תכנון המערכות בוצע על ידי ברמה מקצועית ובהתאם לפירוט
*למלא במקרה של תוספת לבניין קיים
על סמך בדיקה זו
על סמך בדיקה זו
Browser not supported