חברי הוועדה:

אודי ווילד סגן ראש המועצה – יו"ר הועדה

אלעד כהן – חבר מועצה

אור פירון- תושבת

שגית פרבר מנהלת ביטחון קהילתי

תקנון הנצחה

משפחות המעוניינות להנציח את יקריהם יכולות לפנות במייל ל [email protected],
לציין את מהות הפנייה ודרכי יצירת קשר.