בקשה לוועדת הנחות ארנונה

בקשה לקבלת הנחה ב ארנונה כללית לדירת מגורים - למחזיק בנכס שהוא "נזקק" (ראה הגדרה בהנחיית להלן)

1. פרטי מגיש הבקשה

מגדר
מגדר * שדה חובה
יש לציין את שנת התשלום בגינה מוגשת בקשה להנחה
האם בבעלותך דירת מגורים נוספת ?
האם בבעלותך דירת מגורים נוספת ?
בעלות על רכב
דגם הרכבשנת יצורמספר הרכב

2. הצהרה של מחזיק והמתגוררים אתו בדירה והכנסותיהם

הצהרה על מחזיק והמתגוררים אתו בדירה והכנסותיהם
קרבהשם פרטישם משפחהתאריך לידהגילתעודת זהותעיסוקמקום עבודההכנסה ברוטו בחודש

3. מקורות הכנסה

שכיר/עצמאי
שכיר/עצמאי
מקורות הכנסה נוספים
מקורות הכנסה נוספים
ניתן לסמן יותר ממקור אחד

נא לצרף את המסמכים הבאים

דפי חשבון בנק אשר יש להם תנועות כספיות, הלוואות וכד'
דפי חשבון בנק אשר יש להם תנועות כספיות, הלוואות וכד'
שכיר: תלושי שכר. עצמאי: שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו. מובטל: 3 תלושי אבטלה אחרונים + 3 תלושי שכר אחרונים עד האבטלה.
Browser not supported