הליכה נורדית באורנית

במסגרת עידוד הליכה וספורט בקרב אזרחים וותיקים תוכנית הולכים בגיל של המחלקה לשירותים חברתיים מימנה מפגשים לוותיקי אורנית של הליכה נורדית.

ההיענות של האזרחים הוותיקים הייתה גדולה, נפתחו 3 קבוצות, כל קבוצה נפגשה ארבע פעמים, וכ 50 תושבים.ות נהנו מהפעילות המבורכת.

המשתתפים בתוכנית רכשו מקלות וכעת הם יכולים לצעוד גם בזמנם החופשי