תושבי אורנית שלום!

ניתוח הוא דבר מסוכן. לא צריך להיות בעל חזון וכושר ניתוח נדיר כדי להבין שהבעיה הקשה והמרכזית ביותר של העם בימינו הוא הפילוג ופירוד-הלבבות. אנו רואים בכאב איך פוגע נגע המחלוקת על כל חלקה טובה בעם-ישראל, ואיך מתרחקים יהודים אלה מאלה, עד כדי סיכון הרקמה הפנימית של העם.

על כך מוטלת בימים אלה חובה על כל יהודי יהיה מי שיהיה ויהיו דעותיו אשר יהיו, לעשות כל שבידו להבאת אחדות ולליכוד שכבות העם סביב המכנה המשותף הרחב מאוד של כולנו.
השאלה היא איך מצליחים לקרב ולאחד אנשים בעלי השקפות שונות ואולי אף מנוגדות.
אנשים שחושבים ומתנהגים בצורות שונות, שאינן עולות תמיד בקנה אחד?
 
ובכן, לאמיתו של דבר, אחדות אמיתית אינה דווקא זו שאין בה חילוקי-דיעות ושהכל עשויים מעור אחד. כוחה של האחדות היא דווקא בסבילת כל הפערים וכל ההבדלים, כאשר הגרעין המאחד חזק דיו כדי לאפשר את קשת ההבדלים הללו.

כל אחד מאיתנו מורכב מאיברים שונים ונבדלים: ממנגנוני-חיים שפועלים בצורות שונות ואף מנוגדות: ממערכת של כוחות-נפש שעומדים לפעמים בסתירה זה לזה ולמרות זאת כל אדם הוא יחידה אחת מאוחדת, על אף כל ההבדלים הללו. כל התחושה העמוקה של היותם חלק מאורגניזם אחד שלם, היא חזקה יותר מהתכונות הספציפיות של כל אחד בפני-עצמו.

על משקל זה עלינו להחדיר לעצמנו את ההכרה באחדותו האמיתית של העם היהודי. כל יהודי, יהיה מי שיהיה ויהיו דעותיו ומעשיו אשר יהיו, הוא חלק בלתי-נפרד מהשלמות של האורגניזם היהודי. אני אינני שלם בלעדיך ואתה אינך שלם בלעדי, כאיברים של גוף האדם שתלויים זה בזה בצורה האיתנה ביותר. זו המשמעות של ה"ערבות" ההדדית של כל ישראל, משום שבמהותם ובנשמתם הם אכן מהווים יחידה אחת גדולה שמורכבת מהרבה פרטים.
 
חז"ל אכן המשילו את מערכת היחסים בין יהודים למערכת היחסים בין אברי הגוף.

יהודי שפוגע בחברו בגלל שהלה פגע בו, דומה, לדבריהם, לאדם שהיה חותך בשר והסכין שבידו האחת פגעה וחתכה בבשר ידו השניה, שתהייה זו איוולת גמורה מצידו עם "יעניש" את היד הפוגעת בכך שיחתוך בסכין גם בה... כך גם יהודי שפוגע בחברו מאיזו סיבה שתהיה פוגע בסופו של דבר בו-עצמו, שכן הלה הוא חלק בלתי נפרד ממנו.
 
נכון, כשם שבאיברי האדם עלולים להיות לפעמים איברים חולים שאין ברירה אלא להרחיקם כדי להציל את האורגניזם השלם, כך גם בעם יש לפעמים "תאים" שמהווים סכנה לכל העם. אך ניתוח הוא דבר מסוכן מאוד ורק מנתח מומחה רשאי לעשותו. על כן, הבה לא נעסוק ב"ניתוחים" וב"הרחקת חלקים" מהעם: נשאיר זה לקב"ה. ודאי שלפני שמדברים על צעדים כאלה יש לעשות הכל כדי "לרפא" את ה"תאים" החולים, וזאת רק על ידי אהבה אמיתית וקירוב-לבבות. וזה יהיה יעיל ביותר.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,
לשנה טובה ומתוקה

הרב ינאם בן הרוש
רב הישוב אורנית

רב הישוב