כתב התחייבות לשימוש במתקן המועצה

נא לסמן את המיקום המבוקש
נא לסמן את המיקום המבוקש
מתקן מתנפח, פינות יצירה, פעילות ספורט וכדומה.
אני מתחייב/ת לעמוד בתנאים הבאים: (אנא סמנ/י )
אני מתחייב/ת לעמוד בתנאים הבאים: (אנא סמנ/י )
Browser not supported