סמי עטר
מנהל מחלקת חינוך
03-5542969
(שלוחה: 70)
איריס קופל
מנהלת מדור חינוך מיוחד
03-5542969
(שלוחה: שלוחה 72)
050-2035308
ורדית משי
קב"ס
03-5542969
(שלוחה: שלוחה 73)
050-2035311
הודיה דהן
רכזת הסעות, סייעות ופרוייקטים
03-5542969
(שלוחה: 71)
050-8908950
דבי ציוני
מזכירת מח' החינוך
03-5542969
(שלוחה: 77)