בשעה טובה ומוצלחת – בשורה לאורנית
מצ"ב צו התחלת עבודה - מכרז מספר 5-18 לביצוע עבודות פיתוח אזור מסחר ותעסוקה באורנית
צו תחילת עבודה