חברי הועדה: ניר ברטל, דורון טישלר, דוד כץ, ארז נחמני, רמי לב ארי, מוקי בוכמן, אלי טובול, משה (צ`יקו) ענתבי